Про нас

Основною метою реабілітації, яка проводиться у медичному Центрі, є відновлення загального здоров’я дитини.

В медичний Центр направляються діти з слідуючими захворюваннями:

1. Наслідки хронічних церебро-васкулярних захворювань (хронічна церебро-судинна недостатність в вертебро-базилярному басейні, транзиторні і шемічні атаки) з супутньою соматогенною поліморбітністю психо-соматичного генезу.

2. Вегетативна дисфункція (вегето-судинна дисфункція, нейро-циркуляторна дисфункція, вегето-вісцеральна дисфункція, пароксизмальна вегетативна недостатність)

3. Мінімальна мозкова дисфункція.

4. Гастроентерологічні захворювання, як прояви психосоматозів.

5. Реабілітація сколіозів, ювенильного остеохондрозу та інших захворювань хребта, що супроводжуються вертеброгеними неврологічними синдромами (за допомогою тракціоної терапії).

6. Психологічна реабілітація (матерів та дітей) направлена на зняття довготривалого стресу, що викликає захворювання дитини.

7. Психологічна реабілітація психосоматичних порушень у дітей, що викликані стресогеними факторами.

8 Лікування та реабілітація гострих та хронічних захворювань органів дихання, алергічних станів, респіраторних алергозів, бронхіальної астми.

9. Рецидивуючі та хронічні бронхіти, стани після перенесеної пневмонії з затяжним та ускладненим перебігом.

10. Соматичні та когнитивні порушення у дітей з фенілкетонурією.

Протипоказання для направлення у медичний Центр.

1. Всі захворювання в гострому періоді, хронічні захворювання у стані загострення (приступний період бронхіальної астми, декомпенсована артеріальна гіпотензія чи гіпертензія з гіпертоничними кризами).

2. Інфекційні, паразитарні захворювання та контакт з інфекційними захворюваннями до закінчення терміна ізоляції.

3. Всі контагіозні захворювання шкіри та очей, атопічний дерматит, росповсюджена форма з екзематизацією, венеричні захворювання.

4. Всі форми туберкульозу.

5. Епілепсія та судомні синдроми.

6. Психічні та поведінкові розлади, що включають асоціальну та агресивну поведінку (в тому числі всі види аутизму),  розумова відсталість. затримка психо-речового розвитку.

7. Кровотечі, що часто повторюються.

8. Стани після нейро-хірургічних операцій, черепно-мозкові травми та нейро-інфекції в гострому періоді.

9. Первинні кардіоміопатії.

10. Бронхіальна астма, тяжка форма, персистуюча, некотрольована.

11. Цукровий діабет та його ускладнення

12. Хворі, які мають право на соціальну допомогу, та підлягають лікуванню в спеціалізованих центрах та санаторіях.

Загальна схема, по якій проводиться реабілітація, виглядає наступним чином:
1. Комплексне обстеження дитини та матері (вивчаються проблеми зі станом здоров`я, ризики виникнення захворювання, психологічний стан пацієнта).
2. Складання індивідуальної програми реабілітації для дитини та матері.
3. Реалізація реабілітаційних програм.
4. Оцінка результатів, реабілітаційний прогноз та рекомендації.
Сьогодні медичний Центр має найсучасніше медичне обладнання. Наприклад, гематологічні дослідження виконуються на японському аналізаторі СИМЕНС, який дозволяє досліджувати кров за 18 показниками; аналізатор КОБАС МИРА ПЛЮС досліджує вуглеводний, білковий, мінеральний обмін, печінкові проби, ревмопроби, транспорт солі та інше.

Відділення функціональної діагностики має комп’ютерне обладнання для проведення нейрофізіологічних, ультразвукових, електрокардіографічних та спірометричних досліджень. За допомогою цього обладнання лікарі мають можливість не тільки проводити разові дослідження, а в змозі встановити постійний нагляд за дитиною і одержувати потрібну інформацію постійно, на протязі тривалого часу, на відстані і без обмеження пересування дитини, що теж має велике значення.

Медичний центр складається з слідуючих відділень:
- відділення психолого-соматичної та алергологічної реабілітації (стаціонар на 50 ліжок)

- відділення психолого-соматичної та неврологічної реабілітації (стаціонар на 50 ліжок)

- клініко-діагностичне відділення

- відділення фізіотерапії та лікувальної фізкультури

- відділення психолого-педагогічної корекції

- клініко-діагностична, біохімічна, та імунологічна лабораторія

- організаційно-методичний відділ

 

Клініко-діагностичне відділення відділення розраховане на надання консультативної допомоги, проведення лабораторних та діагностичних досліджень, а також для проведення амбулаторного лікування хворих дітей.

Для тих дітей, які потребують постійного лікування, нагляду і більш ретельного діагностичного дослідження є можливість перебувати у стаціонарі. На термін перебування у стаціонарі діти забезпечуються безкоштовним харчуванням та необхідними ліками.

Об’єднання відділень в єдиний медичний Центр дає можливість лікарям постійно наглядати за хворими і приймати найбільш ефективні та виверенні рішення, щодо лікування.